گواهینامه ها

شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک درسال1354باهدف طراحی وتولید انواع شارژرودرسال1376با طراحی وتولید انواع قطعات خودرومانند کنترل دما,کنترلر شیشه بالابر,سیستم هشدار دهنده و......فعالیت خودرا آغاز نموده است .

افتخارات:

-تائیدیه کیفیت محصولات توسط مرکز تحقیقات وپژوهشهای صنعتی

-لوح افتخار به عنوان کارخانه نمونه سال1372از وزارت صنایع به خاطر حسن مدیریت اخلاق,ارتقاء کمی وکیفی محصولات وتوجه به امر تحقیق وآموزش

-دریافت گواهینامه ISO9001ازلوید آلمان درسال1376تاکنون به عنوان اولین شرکت در صنعت الکترونیک

-دریافت تقدیر نامه بابت اجرای پروژه سیستمDCنیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم

-دریافت گواهینامهISO 14001ازلوید آلمان با تائیدDARهلندوRVAآلمان

-دریافت گواهینامه ISO 9001-2000درسال1380از لوید آلمانبا تائید DARهلندوRVAآلمان

-دریافت گواهینامهISO/TS1694وISO 9001ازTUV NORDاز سال1383تاکنون

خیابان بهشتی (عباس آباد سابق) - خیابان صابونچی (مهناز سابق) - کوچه هشتم - پلاک 11               22-88502720 -021           info@ psp.ir

شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک در سال 1354 با هدف طراحی و تولید انواع شارژر تاسیس و در سال1376 آغاز به طراحی و تولید قطعات خودرو نمود. در طی سالیان گذشته و نظر به نیازهای فنی داخلی ، بنیانگذار شرکت های دیگری نیز بوده است.