مشتریان شرکت

بخش خودرو شامل:

*شرکت ایران خودرو

*شرکت کروز

*شرکت مهرکام پارس

*شرکت مگاموتور

*شرکت برنز

*شرکت ایران لوازم قطعه

*شرکت سیستمهای صندلی پارس

*شرکت مخابرات ایران شامل مخابرات کل کشور ومراکز تلفن ,موبایل,ماکروویو

*وزارت نیرو ,نیرو گاههاوشرکتهای وابسته

*شرکت نفت

*صداوسیما

*راه آهن شهری تهران وحومه(مترو)

*شرکت گاز

*صنایع پتروشیمی

*سایرصنایع خصوصی ودولتی

خیابان بهشتی (عباس آباد سابق) - خیابان صابونچی (مهناز سابق) - کوچه هشتم - پلاک 11               22-88502720 -021           info@ psp.ir

شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک در سال 1354 با هدف طراحی و تولید انواع شارژر تاسیس و در سال1376 آغاز به طراحی و تولید قطعات خودرو نمود. در طی سالیان گذشته و نظر به نیازهای فنی داخلی ، بنیانگذار شرکت های دیگری نیز بوده است.